Vi hjälper er med

  • Lägenhetsrenoveringar, kök & badrum.
  • Stambyten
  • Tvättstugor
  • Renoveringar av fasader.
  • Inventering, statusbesiktningar samt underhållsplaner. 

 

Vi håller vad vi lovar

När det gäller tidplaner, prisöverenskommelser och kvaliteten på utförda arbeten, så håller vi alltid vad vi lovat. Vår uppgift är att ansvara för att kundens investering ger mesta möjliga utdelning. Det är vårt stora kontaktnät och vår erfarenhet som gör oss så pålitliga och säkra. Det är alltid en projektledare som samordnar hela projektet. Detta innebär att du som kund har en kontaktyta genom hela renoveringsprocessen.

Stambyten och renoveringar innebär ofta störningar. Med effektiva lösningar och god planering gör våra flexibla, erfarna och kompetenta hantverkare och medarbetare allt för att minimera störningar. För oss är det en självklarhet att lämna platsen i ett rent och städat skick efter utfört arbete.

Vi verkar, men föredrar att inte lämna mer än ett bra resultat efter oss.