”En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat i från sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. Entreprenadformen kallas ibland p.g.a. detta för funktionsentreprenad.

Det standardavtal som gäller för totalentreprenader är ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten).” -  Wikipedia

För oss betyder det att vi med hjälp av vårt unika kunnande och engagemang tar vi med moderna hjälpmedel fram passande lösningar efter kundens önskemål. Med kommunikation och dialog bygger vi idag relationer, oavsett hur stor eller liten kunden är.